Mijn werk

Vivium zorggroep

vivium zorggroepHoe kunnen we ons leeraanbod eigentijdser en flexibeler maken?


De wens is om het leeraanbod voor de medewerkers van Vivium zorggroep uit te breiden met online leren. Het leeraanbod krijgt daardoor meer samenhang en sluit beter aan bij de ambitie om het leren in het werk te ondersteunen. Hiervoor heb ik een projectplan geschreven op basis waarvan het MT van Vivium besloot het project te starten.

Kudding en partners

kudding partnersOntwikkelen van een elearning module


Kudding en partners wil een elearning module gebruiken waarmee deelnemers zich voor kunnen bereiden op de training Veilig omgaan met dreigend en agressief gedrag. Deze training is bedoeld voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Ik heb hiervoor het ontwerp gemaakt en leerdoelen vertaald naar een beschrijving per scherm van tekst, audio, beeld- of filmfragmenten, reflectievragen en feedback.

 

Amerpoort

logo amerpoortTraining didactische vaardigheden

Amerpoort gaat steeds meer trainingen via blended -learning aanbieden: deelnemers volgen een e-learning module en bezoeken daarna een bijeenkomst. Hoe kunnen we onze trainers helpen om hierop in te spelen?
De kennisoverdracht vindt meer dan voorheen plaats in de voorbereiding van de deelnemers door middel van het volgen van e-learning. In de training kan je dus veel meer aandacht besteden aan toepassen van kennis, oefenen van vaardigheden en houdingsaspecten. Dit vraagt om een meer interactieve vorm van trainen. In de training didactische vaardigheden heb ik de trainers zelf interactief getraind en hen laten oefenen met andere werkvormen en lastige trainingssituaties

Warande

logo warande

Ontwikkelen training “werken met het zorgleefplan”


Als zorgorganisatie Warande het zorgleefplan invoert worden medewerkers opgeleid door internet trainers. Hiervoor heb ik een training ontwikkeld en de interne trainers opgeleid.

Meer artikelen...

  1. Kudding en partners (3)