Vivium zorggroep

vivium zorggroepHoe kunnen we ons leeraanbod eigentijdser en flexibeler maken?


De wens is om het leeraanbod voor de medewerkers van Vivium zorggroep uit te breiden met online leren. Het leeraanbod krijgt daardoor meer samenhang en sluit beter aan bij de ambitie om het leren in het werk te ondersteunen. Hiervoor heb ik een projectplan geschreven op basis waarvan het MT van Vivium besloot het project te starten.