Kudding en partners

kudding partnersOntwikkelen van een elearning module


Kudding en partners wil een elearning module gebruiken waarmee deelnemers zich voor kunnen bereiden op de training Veilig omgaan met dreigend en agressief gedrag. Deze training is bedoeld voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Ik heb hiervoor het ontwerp gemaakt en leerdoelen vertaald naar een beschrijving per scherm van tekst, audio, beeld- of filmfragmenten, reflectievragen en feedback.