Amerpoort

logo amerpoortTraining didactische vaardigheden

Amerpoort gaat steeds meer trainingen via blended -learning aanbieden: deelnemers volgen een e-learning module en bezoeken daarna een bijeenkomst. Hoe kunnen we onze trainers helpen om hierop in te spelen?
De kennisoverdracht vindt meer dan voorheen plaats in de voorbereiding van de deelnemers door middel van het volgen van e-learning. In de training kan je dus veel meer aandacht besteden aan toepassen van kennis, oefenen van vaardigheden en houdingsaspecten. Dit vraagt om een meer interactieve vorm van trainen. In de training didactische vaardigheden heb ik de trainers zelf interactief getraind en hen laten oefenen met andere werkvormen en lastige trainingssituaties